Kategória Témy

Články na www.cyklodoprava.sk

Diskusia k článkom, publikovaným na www.cyklodoprava.sk.
13

Cyklistická doprava

Riešenia - dopravné značenie, stavebné riešenia, mimoúrovňové riešenia a pod.
Infraštruktúra - povrchy, stojany, parkoviská, prístrešky, zábrany a pod.
Plánovanie a administratíva - plány a projekty, žiadosti, povolenia, stanoviská …
Cyklologistika - zásobovanie, doručovanie a pod.
37

Legislatíva, stratégia, financie

Zmeny a návrhy cyklo legislatívy (cestná premávka, cestný zákon, ochrana prírody, lesný zákon a ďalšie zákony, vyhlášky a predpisy.
Stratégie a koncepcie (EÚ, národná a krajská úroveň)
Financovanie (dotačné programy, výzvy, eufondy…)
Prieskumy (kvalitatívne a kvantitatívne)
23

Ostatné veci

Veci, čo sa nehodia inam.
Otázky o používaní tohto fóra.
… a iné.
9

Kampane, marketing, verejnosť

Organizovanie, marketing, propagácia.
17

Traily

Budovanie, úpravy, údržba (povrchy, terénne úpravy, infraštruktra a stavebné prvky a pod.)
Plánovanie a administratíva (plány a projekty, žiadosti, povolenia, stanoviská …)
1

Horská cyklistika a cykloturistika

Cykloturistické značenie.
Cykloturistická infraštruktúra (mapové a informačné panely, prístrešky a odpočívadlá a pod.)
Plánovanie a administratíva (plány a projekty, žiadosti, povolenia, stanoviská …)
3