Výberové konania na pozície zaoberajúce sa cyklistikou alebo plánovaním dopravy

Radšej ako vytvárať množstvo nových tém pri každom výberku, napíšte prosím info o voľnej pozícií ako príspevok do tohto vlákna.
Aktuálne zo Žiliny:

Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto riaditeľa alebo riaditeľky Útvaru hlavného architekta mesta Žilina. Jeho úlohou bude riadiť rozpočtovú organizáciu ako koncepčné pracovisko zamerané na tvorbu verejných politík a stratégií rozvoja mesta.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 22. novembra do 12.00 hodiny
http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=16572

1 Like

Ďaľšie výberko v Žiline: http://www.zilina.sk/?page=ukazoznam&id=2897
Pozícia “Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – vedúci odboru”
Odbor vznikne zlúčením odborov dopravy a životného prostredia, takže sa predpokladá, že bude výrazne vplývať na rozvoj cyklistiky v meste.

Opäť výberko v Žiline: referent dopravného inžinierstva na útvare hlavného architekta mesta Žilina - viac info: http://www.zilina.sk/dokumenty/VyberoveKonania_20200415133811.pdf

Aj keď je toto výberko už vyše polroka staré, tak údajne je stále platné:
https://www.kosice.sk/clanok/vyberove-konanie-na-pracovnu-poziciu-referent-pre-tvorbu-a-implementaciu-projektov-na-zastupovanie-pocas-rd-cyklokoordinator-

1 Like

Banskobystrický kraj hľadá človeka na prípravu a obstarávanie projektových dokumentácií pre cyklistické komunikácie. Deadline 30. jún.

Podrobnosti tu: https://www.bbsk.sk/Úrad/Kariéra/Výberovékonania-ÚradBBSK.aspx?eventid=de59f80d-74b3-469b-856e-18985c4e03db&actiongroupid=2930&title&css=%20blue-box&fbclid=IwAR3qtSweVsPeDjx2pqurdj6oFyrJqqrao4Ok3L17ZBH0IviFPS-DPa7Hrcw#dnn_ctr2931_ModuleContent

1 Like

Džob snov - v Trnave! :slight_smile: Deadline 30. jún
https://www.trnava.sk/sk/uradny-oznam/vyberove-konanie-na-obsadenie-pracovneho-miesta-referentka-referatu-dopravneho-urbanizmu

1 Like