Vláda dnes prijala návrh novely zákona o cestnej premávke

Celý článok je na http://www.cyklodoprava.sk/vlada-dnes-prijala-navrh-novely-zakona-o-cestnej-premavke/

Na rade je parlament. Mení sa niečo pre cyklistov?  Vláda SR dnes prijala návrh novely Zákona 8/2009 o cestnej premávke. Rýchlo sme prebehli, čo sa mení pre cyklistov: zrušil sa zákaz zastavenia a státia na mieste, kde by vozidlo zakrývalo vodorovnú dopravnú značku, vyznačujúcu koridor pre cyklistov. Namiesto toho sa to zovšeobecnilo, že sa nesmie zastaviť a…

Toto je z dôvodovej správy. DEBILITA.
Vôbec nevedia rozdiel medzi koridorom a viacúčelovým.

K bodu 29 [§ 25 ods. 1 písm. h)]
S ohľadom na pripravovanú novú vyhlášku o dopravnom značení, v rámci ktorej sa plánuje vypustiť vodorovné značenie koridoru pre cyklistov, sa navrhuje vypustiť zákaz zastavenia a státia na ňom. Dnešné koridory pre cyklistov nemajú z hľadiska bezpečnosti cyklistov praktický význam, keďže z pohľadu vodiča motorového vozidla toto značenie nezakladá žiadnu osobitnú povinnosť voči cyklistom; naopak u cyklistov môže vytvárať dojem falošného bezpečia. Namiesto koridoru pre cyklistov sa v rámci pripravovaných zmien v dopravnom značení chystá zavedenie ochranného pruhu pre cyklistov.

No tak im to budeme musieť vysvetliť …

1 Like

Tu je celkový prehľad navrhovaných zmien v zákone 8/2009:
https://www.omediach.com/tlacove-spravy/15852-prehlad-najdolezitejsich-zmien-v-pravidlach-cestnej-premavky