Verejné obstarávania cyklistickej infraštruktúry a jej projektovej dokumentácie

Do tejto témy prosím pridávajte linky na aktuálne verejné obstarávania projektovej dokumentácie a stavebných prác plánovanej cyklistickej infraštruktúry.
Na úvod pridávam odkaz na vyzvu z obce Zborov na spracovanie PD na cyklotrasu v ich obci:

Doplnam este vyzvu text
Do vyzvy boli doplnené hlavne dendrologický, inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum. Predpokladaná hodnota zákazky je 47 894,- EUR bez DPH.

Bratislava: Projekt pre stavebné povolenie cyklotrasy R17 – Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy

Link na oznámenie vo Vestníku verejného obstarávania https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/443033?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&nzakazky=

Na ňom sa dá nájsť pre link na súťažné podklady https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7011/summary

Sliač - Banská Bystrica:

Vypracovanie projektovej dokumentácie a majetkovoprávne usporiadanie pre projekt: Vybudovanie cyklotrasy BB – Vlkanová – Sliač, II. etapa.

Termín podávania ponúk: 15.4.2020

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/6839/summary