Špecifikácia pre zadanie na spracovanie PD na cyklistický chodník

Priatelia,
vzhľadom na to, že pri spracovaní PD na cyklistické chodníky v mestách sa nám všeobecne nedarí na Slovensku, čo PD to paškvíl a pri realizácii potrebné meniť, dopĺňať,…a zažívať hororové situácie,…Prosím Vás máte, viete, mi niekto posunúť nejakú z tých lepších špecifikácií, ako vzor, prípadne zmluvu o dielo na spracovanie PD?
Vopred všetkým ďakujem,
andrea