Prístrešky pre cyklistov

Mesto Sereď sa na základe požiadavky poslancov rozhodlo investovať v roku 2020 finančné prostriedky do prístreškov na bezpečné parkovanie bicyklov. Mali by vyrásť pri železničnej a autobusovej stanici a pri MSÚ. Motiváciou bolo aj pripravované spoplatnenie parkovania v centre mesta.
Keďže nás oslovili aby sme im poradili s výberom vhodného miesta ale aj prevedenia, obraciam sa na vás.

Podobná téma tu bola v rámci mesta Košice, kde budú osádzať cykloprístrešky so zelenou strechou. Je to zaujímavý nápad a možno by sme sa nechali inšpirovať. Prikladám však fotografiu, aká je ich aktuálna predstava. Mali by byť nejakým spôsobom zamykateľné, mesto by chcelo bezplatný systém.

Privítame každý názor, tip, fotku z iného mesta a podobne.

Ďakujem

bike

Erik, jedna z vecí, ktoré ma napadajú, že aby prístrešok mal dostatočnú výšku pre poschodové stojany. Aj keď trebárs teraz ešte tam nebudú, ale ak sa zvýši dopyt po parkovaní neskôr, tak bude možné ich tam inštalovať.

Ďakujem Janči, upozorníme na to.

Hm žiadne fotky nikto nemá tak skúsim Google :smile:

Ktoré normy STN/EN sú aplikovateľné v prípade budovania cykloprístreškov resp. krytých stojanov? Prípadne uveďte stručne aj prečo. Ďakujem.

Možno @rado.cervienka bude vedieť? Alebo @Tomas_Peciar, @Dan_Kollar …? @Radek.Rangelov ??

1 Like

Na Slovensku nie je žiadna.
Musím povedať ani ma nenapadlo že to bude potrebné u nás.
V aktualizácií TP ak bude tak doplním.

1 Like

No aj v Seredi sa budú stavať, zišlo by sa nejaké usmernenie.

Nejaké základné dokumenty o parkovaní bicyklov sú tu a budeme ich postupne dopĺňať:
https://cyklobaza.cykloplatforma.sk/temy/stojany-parkovanie/