Prieskum Shimano o používaní e-bicyklov v mestách - čo znamená pre Slovensko?

Celý článok je na Prieskum Shimano o používaní e-bicyklov v mestách – čo znamená pre Slovensko? – cyklodoprava.sk

Spoločnosť Shimano realizovala ďalší spotrebiteľský prieskum, ktorý ukazuje, že štvrtina elektrických bicyklov v EÚ sú mestské bicykle. Je Slovensko mimo tohto trendu?

Aj u nás máme rovnaký problém s cestami III. i I. triedy, ako ich opisuješ v článku @JanoRohac. Problémom je, že debatu na túto tému je ťažké dostať až k policajtom, lebo už na samospráve (úrad, komisia) sú ľudia s presvedčením, že tak to má byť a oni cenzurujú akékoľvek iné názory.
V Ivanke sa podarilo zaviesť Zóny 30 (na obrázku zelené), čo je fakt dobré. :clap:
IMG-20210915-WA0000

Akonáhle však začnem debatu, že cesty III. triedy (hrubé červené)by sa mali tiež spomaliť aspoň na 40 a na nich potom občas tiež umiestniť napr. zvýšený priechod pre chodcov, to sa nedá, je to nemožné a pod. Aspoň že je možné s nimi diskutovať na tému spomaľovacích ostrovčekov. Potreboval by som argumenty a príklady z praxe, kde sa aj na takýchto cestách podarilo znížiť rýchlosť a dať tam tie zvýšené priechody. Napr. pri škôlkach, obchodoch, úradoch.
Popri Ivanke ide cesta I-61, ktorá má už dlhé roky naplánované rozširovania na štvorpruh. Bolo by dobré, ak by sa podarilo s rozšírením na 4-pruh zaviesť bus pruh aj pre bicykle a udržať rýchlosť na 50 alebo 60 km/h. Veď pri nižšej rýchlosti sú priepustnosť, a teda aj plynulosť, a bezpečnosť vyššie. Ale to je asi len môj sen. Aj k tomu by sa hodila sada odborne podložených argumentov, aby sme nepokračovali takto.
image

Marián, ono je ale fakt, že súčasná legislatíva neumožňuje dať spomaľovacie prahy na cesty III. triedy. Hovoria o tom TP023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení:

“Kapitola 7.2 Spomaľovacie prahy:
Spomaľovacie prahy sa nesmú použiť na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I., II., III. triedy aj v úsekoch ciest v prieťahoch obcí a na miestnych komunikáciách funkčnej triedy A1 až A3, B1, B2.”

Takže skrátka tí úradníci si “iba” nechcú komplikovať život… Kto vie, či sa budú tie TP aktualizovať a tam treba presadiť, aby bolo možné umiestňovať spomaľovacie prahy na miesta, kde ich treba a slepý predpis to zakazuje.

Inak, skús presadzovať spomaľovacie vankúše, nie prahy. Časť 7.2. Spomaľovacie prahy má podčasť 7.2.3. Spomaľovacie vankúše a tam sa píše, že “Na spomalenie dopravy sa okrem spomaľovacích prahov používajú aj spomaľovacie vankúše, ktoré môžu byť obdĺžnikového tvaru alebo kruhové.” Teda jasne sa odlišuje spomaľovací prah a spomaľovací vankúš (… okrem … aj …).
No a tie nemajú v TP uvedený žiadny zákaz na III. triede :slight_smile:

Ja som ale nepísal o spomaľovacom prahu. Alebo tvrdíš, že takýto zvýšený priechod pre chodcov je vlastne v slovenskej legislatíve považovaný za stavebný spomaľovací prah?
IMG_20210820_170018