Postupné a neustále zlepšovanie parkovísk bicyklov

Existuje niekoľko podobných tém, ale žiadna (podľa mňa) nerieši komplexne to, čo by malo byť ambíciou tejto platformy. Tým je postupné zlepšovanie každého ďalšieho parkoviska pre bicykle na základe pripomienok k predchádzajúcim realizáciám.
Podobnou či skôr súvisiacou témou môže byť článok o P+R parkovisku v Pezinku, ale chýba mi práve tá postupná nadväznosť, poučenie sa z predchádzajúcich chýb a najmä naša aktívna komunikácia s realizátormi takýchto stavieb.
Podobné stavby sa realizujú, alebo plánujú realizovať, na viacerých miestach, napr. v Ivanke pri Dunaji, a my by sme mali využiť každú jednu príležitosť na zlepšenie. Aby to cyklistom slúžilo čo najlepšie. Okrem vhodných typov cyklostojanov, môžeme postupne naučiť projektantov týchto stavieb, ako čo najlepšie napojiť umiestnenie miest pre bicykle na príjazdovú cyklotrasu, ako a kde osadiť stojany, prípadný prístrešok pripraviť od začiatku na 2 podlažia, akým spôsobom postupne uberať parkovacie miesta autám a rekonštruovať ich na bicyklové parkovacie miesta a pod.

Marián, ono je dosť nevďačné niečo hodnotiť len podľa fotografií, bolo by si to treba ísť pozrieť osobne.
Ale OK, čo to sa dá odvodiť aj z fotografií a z textu článku.

Moje poznámky k tomu prístrešku v Pezinku, o ktorom je článok:

  • samozrejme, najväčšiu výhradu mám k tým stojanom. Verím, že sú len nejaké dočasné, nie definitívne. Musia tam isť kvalitné stojany (obrátené “U”), o ktoré je možné bicykel oprieť a zamknúť o rám. A nezabudnúť na dostatočné odstupy stojanov od seba. Sú určené v TP085, pre obojstranné parkovanie (t.j. z oboch strán stojana) najmenej 120 cm v priečnom smere a sú tam určené aj odstupy stojanov v pozdĺžnom smere a od stien prístrešku.

  • ak sa aj neinštalujú poschodové stojany od začiatku, tak treba na ne myslieť pri návrhu prístrešku - jeho výška by mala byť taká, aby umožnila dodatočnú inštaláciu poschodových stojanov.

  • v rámci parkoviska mohol byť prístrešok umiestnený bližšie k podchodu, nie až v rohu parkoviska. Áno sú tam parkovacie miesta vyhradené pre ZŤP a tie sú dôležitešie, ale prístrešok mohol byť napríklad na druhej strane vjazdu do parkoviska. Ale celkovo to nepovažujem za veľký problém.

  • prístrešok je na strane odvrátenej od Pezinka, čo demotivuje Pezinčanov, aby si v ňom nechávali bicykle, ale zase je to dobré pre obyvateľov Viničného a Slovenského Grobu, teda obcí, ktoré sú na tej strane železničnej trate.

  • nie je jasné udeľovanie prístupu do prístrešku, ale keby som bol jeho užívateľ - teda niekto dochádzajúci na vlak na bicykli - tak by mi nevadilo, že sa nezamyká, pretože by som mal lacný bicykel a drahý kvalitný zámok.

  • prevádzkovateľ parkoviska musí byť pripravený na rozšírenie možností parkovania bicyklov, teda nemalo by ísť o definítívny stav a ak bude prístrešok pravidelne plný, tak treba byť pripravený inštalovať ďalší.

Máte nejaké ďalšie poznámky?

Aj podľa mňa majú byť stojany na bicykle čo najbližšie k príjazdu ich používateľov, každý ďalší meter vzdialenosti znižuje atraktivitu riešenia

Koncept postupného nahrádzania miest pre autá stojanmi na bicykle by mal byť premyslený a pripravený od začiatku, aby následné rozšírenie obmedzovalo používateľov parkoviska minimálne.

Aj na prideľovanie miest by mal byť vymyslený taký algoritmus, aby v konečnom dôsledku uprednostnil čo najviac cyklistov. Ideálny stav = všetky parkovacie miesta sú využívané bicyklami.

Súhlasím s Tebou s tou prípravou na postupné rozširovanie. Dokonca by som to spojil do jednej požiadavky, aby napr. U stojany boli od začiatku plánované ako dočasné predtým, ako sa prejde na poschodové a pod.

Neviem, ako je to s osvetlením, aby si si dokázal jednoducho zamknúť a odomknúť bicykel resp. aj identifikovať svoj bicykel v noci a za zníženej viditeľnosti.

Na každom takomto parkovisku by sa postupne hodil aj servisný stojan s odolnou pumpou. Už sa mi parkrát stalo, že som prišiel k bicyklu a mal som defekt.