Plánovanie rozvoja bicyklovania musí byť komplexnejšie

Celý článok je na https://www.cyklodoprava.sk/planovanie-rozvoja-bicyklovania-musi-byt-komplexnejsie/

Pripravuje sa Plán obnovy, pripravuje sa Partnerská dohoda, pripravujú sa asi aj nejaké  finančné nástroje na ministerstve dopravy. V Pláne obnovy aj v Partnerskej dohode sa počíta s rozvojom bicyklovania, na ministerstve zatiaľ nevieme. Dovoľujem si hodiť do diskusie môj pohľad na to, čo by štát pri rozvoji bicyklovania mal podporovať, pretože sa to podľa mňa nevyvíja až…

Jedna vec, ktorá mne, dedinčanovi, kole oči je narábanie s termínmi ako “Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility”. Je samozrejme niečo iné hovoriť o nejakých dedinkách in the middle of nowhere, ale ja hovorím o veľkých obciach, ktoré sú často väčšie ako niektoré okresné mestá, alebo o prímestských obciach, ktoré spolu s mestom tvoria komplexnú aglomeráciu. Mohlo by dôjsť k strate možnosti financovať spoločné riešenia len preto, že si niekto prečíta len názov.
Veľmi často si rádoby kompetentní ľudia už dnes mýlia cyklodopravu a prímestké dochádzanie za prácou na bicykli.

Je možné, že to spadá práve do výnimiek. Ale ani na potvrdenie, ani na vyvrátenie nemáme dnes dostatok relevantných dát.

Ďalšia vec. Chcem pred obchodom vybudovať parkovisko pre bicykle. Najlepšie mi pripadá zmeniť 1-2 parkovacie miesta pre autá na miesto so stojanmi typu A. Javí sa to ako nemožné. Vybudovať dnes parkovisko pre autá je nutnosť, ale zmeniť ho následne na účel parkovania pre iné vozidlá ako autá, je pre niektorých nemožné. Samozrejme, stáva sa to prekážkou, ak sú to práve poslanci či úradníci, ktorí to majú presadzovať.

Ďalšia vec. Urbanizmus je naladený riešiť problémy miest. Na Slovensku ani to dobre nefunguje, ale chcem poukázať na iný problém. Normy a tabuľky pochádzajúce z pera urbanistov sa bez rozmyslu aplikujú aj na vidiek a do pekných dedín necitlivo a často úplne hlúpo implementujú absolútne nekompatibilné riešenia. Ak má celá dedina 2 x 2 km, tak predsa nepotrebuje dedina všade tak veľa miest pre parkovania áut ako nejaký supermarket niekde za mestom, kde všetci dochádzajú len autom.

Marián, je to iba terminologická vec. I keď na začiatku to nebolo jasné, tak dnes sa už pod “mestskou” cyklodopravou myslí aj prímestská. Bolo to súčasťou pripomienok pri príprave plánov pre eupeniaze a bola akceptovaná.
Napríklad v aktuálne platných prioritách pripravovanej Partnerskej dohody (teda budúce eurofondy 2021-2027) je medzi očakávanými výsledkami “zvýšený podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce v mestskej a prímestskej doprave.”.

S tým vzdelávaním súhlasím. Je niekoľko riešení, skúsim aspoň takto:

  • Mohli by sme ako komunita dať dokopy zlé skúsenosti a k nim hneď uviesť lepšie riešenia (ani my nie sme neomylní).
  • Pri každej odovzdanej takejto stavbe by mala byť súčasťou kolaudácie aj povinná jazda, zástupcu investora, projektanta, realizátora i dozora, aby si to vyskúšali na vlastnej koži. Samozrejme vtedy, keď tam ide najviac áut.
  • Podobne treba vymyslieť vzdelávanie v prípade všetkých druhov policajtov, ODI/KDI, dopravného preventistu, cyklokoordinátora, BECEP a dostať modernú dopravnú výchovu do všetkých druhov a stupňov škôl
  • A mali by sme naše/vaše doterajšie manuály, príručky a pod. aktualizovať, pretože aj my sme sa v niektorých veciach sekli, alebo sú už dnes lepšie riešenia.

Na Slovensku je veľmi silná automobilová lobby, ktorá dokáže pretlačiť všetko, čo potrebuje a naopak, odsunúť všetko, čo by jej v rozvoji bránilo. Oni majú obrovské zdroje na reklamu, prikrmovanie svíň aj úplatky. My musíme spojiť sily všetkých ostatných, aby sme dokázali robiť efektívnu protiváhu a zamerať sa nato, aby výsledný vektor našich spojených síl bol správne orchestrovaný, nielen kakofóniou krikov.
Treba nám identifikovať všetkých (stakeholdrov), ktorí nám môžu byť nápomocní a zapojiť ich. V tejto chvíli treba hľadať prieniky, nie rozdiely. Niekomu to môže pripadať naivné, ale napr. naše odklonenie sa od založenia a budovania národnej platformy nemotorovej dopravy nám uberá silu všetkých, ktorí spadajú do kategórie chodcov.
Ak dnes zanedbáme niektorú zložku, stratíme nielen jej podporu teraz, ale v budúcnosti môže byť práve absencia nejakej časti infraštruktúry spoľahlivou brzdou na rozvoj v celom regióne. Nesmieme preto zabudnúť na nikoho a musíme sa snažiť hľadať spoločné vízie.
Viem, že mnohým z vás, ktorí sa v tejto oblasti pohybujete dlho, sú mnohé veci zrejmé a mnohé sa dlhodobo nedarí zrealizovať. No občas si ich treba opäť pripomenúť, pretože prostredie, podmienky i ľudia sa menia.

A na záver ešte 4 postrehy.

Na Slovensku nám chýbajú dáta,

  • koľko peňazí zo zdrojov štátnej správy a samosprávy nás stojí budovanie infraštruktúry pre autá v porovnaní s chodcami, cyklistami a ďalšími účastníkmi cestnej dopravy,
  • ako sa predražujú cyklotrasy “vďaka” požiadavkám, aby po nich mohli jazdiť aj (nákladné) autá, čo je bežná prax v prípade mnohých trás po hrádzach a pod.,

Spomínaš zmeny obyčajných chodníkov pre chodcov na zdieľané chodníky pre chodcov a cyklistov. Žiaľ, u nás sme svedkami trochu modifikovaného trendu. Za peniaze z fondov EU boli s veľkou slávou zrealizované cyklochodníky, ktoré sa po uplynutí ochrannej lehoty jedným podpisom, zrejme bez posúdenia a akejkoľvek odbornej a verejnej diskusie zmenili na zdieľané. Samozrejme, vodiči s nadávkami vyháňajú cyklistov z cesty, veď tam máte “cyklochodník”.

Ja som v niektorých ohľadoch asi až príliš “zelený” a v niektorých prípadoch vyvolávam pochybnosti, či na danom úseku skutočne potrebujeme budovať separátne cyklochodníky na úkor výrubu stromov, hoci by sa tam autá i bicykle zmestili, ak by sa všetci “do kože vpratali”. Lebo je pravda, že ani ďalší asfalt pre cyklistov neprináša len pozitíva.

Mnoho ľudí sa každoročne v čase jarných klasík, TdF a tento rok aj Gira pasuje za Saganovho obdivovateľa, podporovateľa, súkmeňovca a pod. Ale môžu za súčasných podmienok vyrásť na Slovensku ďalší Saganovia? Je to samozrejme náhoda, ale pravdepodobnosť už klesá rádovo. Mohol by nám na Slovensku pomôcť Peťo a jemu podobní tak, ako to robí napr. Roman Kreuziger v Čechách? Alebo by sa bál, aby nestratil sponzorov? Kedysi podporoval tuším Citroen, keď po jednom skákal. Nemohol by dnes urobiť nejaký úlet pre nás?

Prepáč Jano, že som sa trochu viac rozpísal, ale u mňa Tvoja potreba diskusie k tejto téme skutočne zarezonovala.

Nech to zoberieme z hora dole, z prava do ľava skončíme na tom, že na Slovensku je potrebná zmena od tradičných prístupov plánovania k rozumnému plánovaniu udržateľných miest. S tým súvisí potrebné zvyšovanie povedomia, vzdelávanie a zmena legislatívy, Otázka teda je, kto, kedy, ako a za čo? Na jednej strane sme všetci náchylní sa zhodnúť na tom, že hlavné kormidlo držia v rukách samosprávy, na druhej strane platí všetko čo si popísal, nedostatok osvietených/vzdelaných kompetentných úradníkov na rôznych postoch, v rôznych rezortoch a v rôznych inštitúciách, ktorí nemajú potrebu sa vzdelávať, lebo to od nich nikto nevyžaduje. Presne si to popísal v odstavci “Houston máme problém”.
Ja to vidím tak, skúsme zapochybovať o tom, že hlavná zodpovednosť, kompetencia a zodpovednosť leží na pleciach samospráv a “musia sa s tým samé popasovať” a skúsme uvažovať o tom, že samosprávy (okrem Trnavy, Trenčína a pár osvietených, ktoré sú naozaj svetlé výnimky) potrebujú pomoc. Nemyslím teraz, že z neba spadne za vrece odborníkov a podelíme ich na úrady, skôr si myslím, že je potrebné ich “dotlačiť” do štádia, že budú cítiť potrebu sa vzdelávať a orientovať v problematike. Naj motivácia sú samozrejme financie, tak skrátka bude potrebné v prípade, že sa budú chcieť uchádzať o mimorozpočtové zdroje, od nich vyžadovať kvalitne navrhnuté opatrenia/projekty, ktoré budú spĺňať základné princípy udržateľnosti. Jasné, že zo suchého citróna šťavu nevytlačíme, preto by mohol štát na národnej úrovni zmobilizovať tých pár odborníkov, požiadať prípadne o odbornú pomoc zo zahraničia, inšpirovať sa a vypracovať kvalitné metodiky, usmernenia a vyžadovať ich dodržiavanie napr. pri uchádzaní sa o dotácie.
Osobne si myslím, že by to fungovalo aj po skúsenostiach, keď vidíme, že akonáhle bola možnosť čerpať dotácie na plány mobility, hneď “zrazu” mestá a kraje “prejavili záujem” mať PUMM (to že im to vo väčšine vypracúvali externé firmy a nacápané opatrenia s vysokou pravdepodobnosťou nebudú schopní implementovať teraz nejdem rozoberať, podstatné je že “prejavili záujem”, boli účastní na procese prípravy a niečo málo, možno aj viac sa vyvzdelali), rovnako tak zrazu “prejavili záujem” o budovanie cyklotrás, lebo na to boli dotácie… Tak mi príde naozaj schodná cesta a myslím, že by to bolo fér a cesta na efektívne investovanie európskych peňazí a nijako by som to nepovažovala za nejaké šikanovanie, ani za preťažovanie úradníkov/úradov, ak by skrátka dostali kvalitné a jasné usmernenia a nariadenia/podmienky/špecifikácie za akých je možné dotáciu získať. Tu by som videla priestor aj na nejaký národný vzdelávací program, po absolvovaní ktorého by získavali nejaký oficiálny certifikát a podmienkou čerpania dotácie by bol garant “s cetrifikátom”, ale nie externý, ale priamo na úrade ( viem, slováci by našli spôsob, ako aj toto ošušniť, ale berme to tak, že nie:-) Možno to znie veľmi direktívne, ale osobne si myslím, že by to mohlo fungovať, samospráva by dostala možnosť vyvzdelať si ľudí a tí by postupne odstraňovali nedostatky, ktoré sú v kapitole “Houston má problém” .Samozrejme okrem toho, čo navrhuješ v článku, že univerzity by mohli tiež zareagovať, čím skôr tým lepšie.
Na záver si aj odpoviem na svoje vlastné otázky: Kto? - MDV SR, Kedy? - hneď, Ako? - vydaním nariadení, usmernení, vyžadovaním ich dodržiavania a úpravou legislatívy, Za čo? - aj za európske peniaze, ktoré sa črtajú.

Skutočne podnetný príspevok! Veľmi dobre si zhrnul všetky príležitosti, ale aj nedostatky. Dôležité bude pokračovať v komunikácií s úradmi, ktorú sme rozbehli po voľbách.
Dovolím si doplniť jednu z hlavných myšlienok, ktoré si predostrel aj podporným a doplňujúcim materiálom EFEKTÍVNA PODPORA CYKLISTICKEJ
INFRAŠTRUKTÚRY PODĽA ÚČELU
VYUŽITIA BICYKLA (autori Roháč, Griačová, Rozsár)https://drive.google.com/file/d/11i1uOygd3yRKsDCmkteiVGeW5yi-ZYVP/view?usp=sharing

Komunikácia o čom? Vidíš reálne, že ministerstvo dopravy bude ochotné podporovať zo “svojich” eurofondov a svojho rozpočtu aj také veci, ako vzdelávanie odborníkov či zber dát a že teda má zmysel o tom s nimi vyjednávať?

Skúsme si spolu spracovať materiál, ktorý v prvom rade povie, čo treba urobiť, potom v akom poradí a až následne budeme riešiť, odkiaľ získame peniaze.
Chápem, že teraz by to chcelo niečo údernejšie, ale to je aj jeden z hlavných problémov celého Slovenska. Vždy je všetko dôležitejšie, ako správna koncepcia.
A nemohli by sme prejsť na online komunikáciu? Dajme tomu raz za 14 dní (napr. každý druhý utorok o 18:30) cez Skype a pod. diskusia s cieľom zozbierať podnety, identifikovať ľudí a následne sa pustiť do práce. Lebo inak nebudeme pripravení ani o 4 roky.

Čo sa týka “materiálu”, tak ja osobne na to nemám kapacitu. Trochu viac sa tomu venuje @Peterro, i keď z trochu iného aspektu. Ak sa nemýlim, čoskoro rpedstaví nejaké prvé myslienky.

Online komunikácia - som za a poďme v novom roku na to. Nemusí to byť vždy o práve o plánovaní, viemsi predstaviť aj niekoľko ďalších tém, ale OK, ako kick-off je to dobrá téma.

Ani ja nemám až tak veľa času, ale ide najmä o efektivitu. Lebo keď sa bavíme raz tu, raz na FB, tak to nefunguje tak efektívne, ako dobre pripravený brainstorming pozitívne (na)ladených ľudí.