O kategórii: Horská cyklistika a cykloturistika

Cykloturistické značenie.
Cykloturistická infraštruktúra (mapové a informačné panely, prístrešky a odpočívadlá a pod.)
Plánovanie a administratíva (plány a projekty, žiadosti, povolenia, stanoviská …)