Nová stanica Delft Campus s podjazdom pre cyklistov

Celý článok je na Nová stanica Delft Campus s podjazdom pre cyklistov – cyklodoprava.sk

Mesto Delft spolu s holandskym správcom železničnej infraštruktúry Prorail prebudovali bývalu stanicu Delft Zuid na Delft Campus.Okrem toho pre veľký záujem študentov ako aj iných cyklistov dochádzať na bicykli na technickú univerzitu v Delfte prebudovali aj cyklocestičky. Urobili bezkolízny podjazd popod železnicu, aby študenti prešli na bicykli bezpečne bez nutnosti križovať železnicu. Nový podjazd pre…