Neziskové organizácia žiadajú doplniť Plán obnovy aj o cyklodopravu

Celý článok je na Neziskové organizácia žiadajú doplniť Plán obnovy aj o cyklodopravu – cyklodoprava.sk

Zástupcom Európskej komisie a Vlády SR zaslalo dnes 20 mimovládnych organizácii Výzvu na doplnenie priority Zelené Slovensko v Pláne obnovy a odolnosti o opatrenia súvisiace s adaptáciou krajiny na zmenu klímy, podporou biodiverzity, udržateľnou energetikou a so zlepšením podmienok pre cyklodopravu.