Manažment cykloturistického značenia

*Toto je téma, vybratá z inej témy (Legslatívne zmeny cyklodopravného značenia), kde sa až tak nehodila. Prekopíroval som sem relevantné príspevky a diskusia tu môže plnohodnotne pokračovať. Ďakujem. Jano Roháč, admin. *

Michal Hlatký:

Čo sa týka stavebného zákona, tak určite riešiť značenie cykloturistických trás, ktoré teraz nie je v žiadnom zákone. V minulosti sme navrhovali zahrnúť cykloturistické značenie medzi výnimky. Konkrétne návrhy vieme spracovať.

Do lesného zákona dostať takisto jednak cykloturistické značenie ale aj budovanie singletrackov či trailov. Na poslednom stretnutí so zástupcami lesov sami hovorili, že nikde to nie je riešené a nemajú sa o čo oprieť, okrem Lesov SR. Tí majú aspoň manuál.

Miroslav Petrík:

Chcel by som sa vyjadrit k 50/1976 stavebný zákon k bodu

 • zjednodušenie umiestňovania cyklosmerovníkov (nie ako reklamné zariadenie, ale zavedenie špeciálnej kategórie?); kedy sa cyklosmerovníky umiestňujú pri už existujúcich komunikáciách, alebo pri lesných, poľných cestách… / ostatné rieši úzmný plán, stavebné konanie…a.t.ď/

 • myslím že by sa tento účel mohla zriadiť kategória “verejný informačný systém”

 • ZAHRNÚT do zákona, ten kto cykloznačenie osadil, nie je “správcom cyklotrasy”- ako DOTERAZ, ale je "správcom cykloznačenie- teda konkrétneho “verejného informačného systému”
  V súčasnosti sa pri umiestnení cyklosmerovníkov sa riešia nasledovné problémy:

 • obstarávateľ značenia / Ministerstvo, VÚC, OORC, obec…/ poskytne verejné financie, požaduje od realizátora / certifikovaný značkár, živnostník, OZ…/zmluvu o nájme pozemkov, kde budú umiestnené cyklosmerovníky, stavebné povolenie a právny vzťah, komu budú patriť cyklosmerovníky po realizácii osadenia .NO NIKOMU !!!

 1. Nik cyklosmerovníky nechce do majetku
 2. Viď bod 1. nie je možné ich obnovovova, keď že nikomu nepatria
 3. Keď že nikomu neptria, už nie je možné poskytnúť verejné zdroje, nakoľko obstarávateľ zo zákona nemôže investovať do cudzieho majetku
 4. stavebný urad vyžaduje LV, zmluvy o nájme- kde sú umiestnené cyklosmerovníky, naviac povolenia “vodárov, plynárov, elaktrikárov, diaľkových káblov, vojakov…”
  RIEŠENIE STAVEBNÝ ZÁKON:
  A) za “verejný informačný systém- cyklosmerovníky” sa považuje vedenie cyklotrasy v geografickom území obci /vypis+LV+gps+mapa+ dľžka cyklotrasy/ v počte xy ks
  B) obce a majitelia dotknutých pozemkov na území vydajú súhlas pre stavebný úrad k vedeniu a umiestneniu cyklosmerovníkov a cklotrasy na ich území- LEN AKO OHLASOVACIU POVINNOSŤ S ÚČELOM A CHARAKTEROM DROBNEJ STAVBY-verejný informačný systém
  RIEŠENIE OBSTARÁVATEĽ CYKLOZNAČENIA- verejné zdroje :
  A) Aby sa " verejný informačný systém" nemusel zahrňovať do hmotného majetku- bude každý jeden cyklosmerovník považovaný za samostatný kus ako drobný hmotný majetok-hnuteľný majetok s dobou použiteľnosti viac ako jeden rok / ktorého hodnota tak neprevýši sumu hmotného majetku 1700 Eur /. Verejne investície sa tak použijú na " verejný informačný systém" v počte napr. 70 ks, spolu v sume napr. 3500 Eur, viď priložené dokumentácie…a.t.d.
  s úctou M.Petrík

Michal Hlatký:

Miro, väčšinu tých vecí, čo píšeš my máme ošetrené s VÚCkami či štátom.

 • zjednodušenie - to súhlasím, chceli by sme to dať medzi výnimky, aby sa zjednodušil proces, v poslednom návrhu zákona sme to navrhovali, ale stoplo sa to.
 • kde v zákone sa píše o správcovi? To počujem prvýkrát. Z povoľovacieho konania nám jasne vyplýva, že žiadateľ bude správcom značenia. Máš to ty nejako inak?
 • toto nie je pravda a ak to od teba niekto žiada, tak je to na diskusiu s tým subjektom. Značenie nie je v účtovníctve evidované ako majetok. My máme v správe 4500 cyklosmerovníkov a ani jeden nemáme v majetku. Jedine v NSK prevádzame značenie, ktoré sa realizuje z peňazí kraja do ich správy. Toto považujem za absurdnú požiadavku a treba to riešiť individuálne.

To, že smerovníky nejdú do majetku neznamená, že nikomu nepatria. Patria predsa realizátorovi/správcovi značenia, ktorý ho realizoval. Ak nie je zmluvne ošetrené inak. Značenie na trase spravuje zriadovateľ/správca, ktorý sa o značenia má starať. Forma a poskytnutie finančných prostriedkov predsa nesmeruje do majetku správcu, ale na údržbu/obnovu/značenie cykloturistickej trasy, ktorej značenie spravuje. Toto treba iba riadne vykomunikovať a nastaviť. My sme sa s tým nikdy nestretli a to sme robili značenie pre všetky slovenské kraje a o tomto problém počujem Miro iba od teba. Ak treba, sme nápomocní pri riešení.

Stavebný úrad

Takisto je tento postup rozdielny úrad od úradu a podľa toho ako sa k značeniu postaviu. Tvoj návrh považujem za komplikovaný i keď aj to je riešenie. Z našej skúsenosti by sme však radšej šli formou výnimky na drobné stavby. Podľa mňa ani nie je dobré riešenie, aby sa značenie prevádzalo do majetkov tých, kto prispeli. To spôsobí ešte väčší chaos ako je teraz, keďže tých zdrojov je veľmi veľa a tak by sme dospeli do štádia, že niečo by vlastnil štát, niečo kraje, niečo OOCR, potom nejakí sponzori, nadácie a podobne. Značenie by malo ostať u správcu, keďže on je ten kto za to celé zodpovedá. Pri súčasnom nastavení financovania to vidím ako nereálne. Pokiaľ by celé značenie na SK financoval štát, tak nech to trebárs vlastní štát. Ale keď je to takto, že platíme obnovu z rôznych zdrojov, tak to považujem za ďalšiu komplikáciu. My by sme tam radi zaradili aj doplnkovú infraštruktúru ako mapy, odpočívadla, servisné stojany a pod.

Miroslav Petrík:
Cyklosmerovník ako taký je vždy len cyklosmerovník, či je na ňom dopravné, alebo cyklorturistické značenie.Ak sa raz v stavebnom zákone prekvalifikuje / teda nie ako doteraz reklamná plocha/ tak to pomôže aj cykloruriostickému značeniu. Nakoniec predsa cykloturistické značenie vedie aj po komunikáciách, námestím… a to súbežne s dopravným cykloznačením.
U nás VUC BB, je argumentácia " ze niekto by tie smerovíky v majetku mal mať".Teda minimálne požadujú zmluvu o nájme… nemôžu investovať do niečoho-čo nikomu nepatrí.
Rozlišujú “tvorbu” a “obnovu”. Moja argumentácia a súhlas majiteľov pozemkov s umiestnením na ich pozemkoch je nedostačujúca. Naviac keď sme chceli osadiť altánok / rozmer 2x3m /, stavebný urad požadoval stavebné konanie / nie ohlasovaciu povinnosť/ Argumantácia : “altánok musí plniť účel pri existujúcom objekte. napr dom, chata, parkovisko” a v lese široko ďaleko žiadny objekt nie je". Neuznali to, ani ako drobnú stavbu slúžiacu lesnému hospodárstvu. Tak u nás VUC BB…

Michal Vráb:
50/1976 stavebný zákon**

 • povinné riešenie peších a cyklistov pri výstavbe nových a rekonštrukcií existujúcich komunikácií;
 • zjednodušenie umiestňovania cyklosmerovníkov (nie ako reklamné zariadenie, ale zavedenie špeciálnej kategórie?);"

Tak ako to tu zaznelo, je veľmi dôležité pre nás všetkých do budúcnosti otvoriť témy osadenia cyklosmerovníka. Už to tu odznelo, ale je to veľmi dôležitá téme pre cyklodopravu a aj pre cykloturistiku.

Riešil som to s Okresným úradom, Krajským riaditeľstvom policajného zboru a nikto mi zatiaľ riadne neodpovedal. Keďže toto nie je jasne definované, je to dôležité zarhnúť do riešenie na komisii dopravy.

V druhom rade by som bol rád, ak by ste otvoril tému “cykloturistika” lebo toto je veľká neznáma. Pán Hlatký aj Miro Petrík sa už vyjadrili. Pre nás ako VUC nie je stále jasné, ako sa definuje správca, majiteľ trasy a povinnosti s tým súvisiace. Z uvedeného dôvodu vznikajú bizarné situácie pri obnove turistického značenia v našom kraji.

Teším sa, že sa otvára táto téma a bol by som rád, keby ste mňa alebo kolegu aj pozval na rokovanie na ministerstvo. Pretože zástupca VUC minimálnej jedenej z ôsmych by mal byť prítomný. Keďže spravujeme, pripravujeme a plánujeme veľké množstvo nových projektov cyklodopravy ale aj cykloturistiky.

Michal Vráb, Dobrý kraj Banská Bystrica

Michal Hlatký:
Pán Vráb, bizarné situácie ale vznikajú iba vo vašom kraji. V iných krajoch to roky funguje a je to úplne jasné nastavené. Pokiaľ je niekde problém, tak najmä z dôvodov zániku subjektov, ktoré trasy vyznačili. Z toho, čo opisuje Miro mi to pripadá ako hľadanie čo najkomplikovanejšie postupu, pritom som už pred 2 rokmi u vás na kraji vravel, že aby ste sa poradili na iných krajoch. Namiesto toho sa hľadajú procesy a postupy ako celý proces ešte viac skomplikovať.

Správca = vlastník cykloturistického značenia na danej trasy = subjekt na ktorý sú vystavené povoľovacie papiere, čiže žiadateľ. Ten môže poveriť spravovaním trasy aj iný subjekt alebo na neho aj trasu previesť.
Povinnosti jasne vyplývajú z povoľovacieho konania a rozhodnutí, ktoré správca dostane, čiže na základe toho sa potom aj realizuje značenia a dodržiavajú povinnosti. Medzi povinnosti správcu cykloturistického značenia patrí údržba a starostlivosť o značenie na danej trase. Je to jasne dané a nastavené, tak neviem prečo by to mala byť veľká neznáma? My takto spravujeme viac ako 10000 km trás vo všetkých slovenských krajoch a robíme to tak 23 rokov.

So všetkými týmito otázkami sa viete obrátiť na nás, veľmi rád vám ich zodpoviem, ukážem konkrétne príklady, vzory, riešenia. Ako som písal vyššie, u vás na kraji sme to ešte pred vašim nástupom viackrát riešili. Problém je skôr ten, že sa u vás s týmito riešeniami nestotožňujete a riešenia, ktoré inde fungujú neakceptujete. Otázne potom je, že ako toto ďalej riešiť?

Michal Vráb:
Pán Hlatký, píšem iba raz - nebudem už (ak vznikne vlákno ďalej pokračovať). Témou tu je cyklodoprava. K tomuto navrhujem si sadnúť osobne a vydiskutovať si túto tému. V podstate otvárame pandorinu skrinku.

Problémom, ktorý som načrtol nerieši iba BBSK ale aj Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj je efektívne vynakladanie finančných zdrojov daňových poplatníkov z krajov. Čiže každého z nás občanov… Podľa právnej analýzy, ktorú máme k dispozícii nie je zatiaľ v žiadnom zákone jasne definovaný správca, vlastník a ani teda subjekt cykloturistického značenia. Nie je jasne definované ako a či treba súhlas vlastníka/správcu ak sa nevie preukázať že cykloturistická trasa je “jeho vlastníctvom.”

Definoval by som viac problémov v tejto téme.

 1. problém je správca - vlastník. Ten kto vybaví značenie sa považuje za správcu a teda aj vlastníka. Či je to Občianske združenie, fyzická osoba, právnicka osoba. Tento “subjekt” by mal mať k trase povolenia. A teda mal by zabezpečovať aj jej obnovu. Ak to nestíha, nemá zdroje, zanikol … tak by mal správu zobrať niekto nový resp. mala by prejsť na nového správcu. (ale toto nie je nikde definované, neexistuje zákon, usmernenie…). Nevyriešené situácie sa kopia v každom kraji, pretože si nechcú niektorí púšťať trasu, zdieľať údaje či poskytnúť pomoc. Riešením je napr. bizarná situácia v PSK kde si vytvorili systém svojho cykloturistického značenia v súbehu s hlavným značením.
 2. problém je obnova. Ten kto vlastní právo ne/musí dať povolenie inému značkárovi na obnovu/opravu značenia. Neexistuje žiadny zákon či usmernenie k tejto téme. Tu vznikli v minulosti mnohé problémy… Ktoré sa tiež ne/dajú vyriešiť.
 3. problém je efektívne nakladanie finančných prostriedkov. Ak Kraj, OOCR, Obec či iný subjekt poskytne dotáciu na opravu/obnovu/výstavbu novej trasy mal by prostriedky (ak je to VUC alebo OBEC) použiť v rámci Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý hovorí o povinnosti zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť investícií z verejných zdrojov.

Problémom je verejné obstarávanie, ohlásenie drobnej stavby, problémom je živnostenské oprávnenie na obnovu/výstavbu značenia. Problém je správa všetkých cykloturisckých trás a správa pre verejné použitie zadarmo, problémom sú lobisti z radov poľovníkov, problémom sú ochranári ktorí nepovoľujú ekologické cykloturistické trasy, atď… Tých problémov sme definovali niekoľko. Z našej strany navrhujem buď vytvoriť úzku skupinu tu na fóre alebo osobné stretnutie, kde by sme túto pandorinu skrinku otvorili a raz a navždy vyriešili.

Veľmi rád sa s vami stretnem a môžeme začať tento problém riešiť spoločne.

Ako som písal, nebudem už viac reagovať na podnety - nech nezahlcujeme toto fórum. Sadnime si a rokujme. Ušetríme si spoločne čas. A zmeníme konečne legislatívu pre nás všetkých aby fungovalo. Verím, že každý z nás pociťuje tento problém so sprácovstvom, výstavbou, použítím fin. zdrojov. Takže poďme to zmeniť a zlepšime podmienky pre cykloturistiku na Slovensku. Malo by sa zjednotiť problémy, ktoré sme definovali. Mali by ich pomenovať ostatný a takto ucelene cez komisiu dopravy alebo SK8 rokovať tak, aby sa toto celé upravilo v zákone.

Pán Vráb, ako som vám písal aj do mailu, napíšem aj sem, keďže sa to týka aj viacerých správcov.

Argumentácia s použitým PO a KE krajom považujem za neznalosť problematiky, keďže situácia najmä v PO kraji je dlhodobo neriešená (cykloturistické značenie), pritom oba kraje vynaložili desaťtisíce eur na rôzne štúdie, stratégie a dokumenty, ktoré mali aj toto riešiť. Ale nikam sa za tie roky nepohli a značenie tam chátra a je v dezolátnom stave. Samozrejme aj tam sú regióny, kde to funguje, ale nie je to práve zásluhou krajov, ale združení, ktoré v oblastiach pôsobia. Ako je potom možné, že tam majú všetky možné aj nemožné problémy a v ZA, NR, TN, TT a BA ich nemajú? Kraje nedokázali za roky vytvoriť zmysluplný systém na podporu značenia i keď rétoricky to tak nevyzerá. Prečo je teda v PO viac ako 10 rôznych správcov a nie sú schopní sa dohodnúť na obnove značenia? Ako to, že do PO dáme my viac peňazí na obnovu ako dá kraj? Viete, treba sa túto problematiku pozrieť viac do hĺbky, pobaviť sa s ľudmi v regiónoch a dospejete k tomu, že ich problémy sú skôr ľudského ako legislatívneho charakteru. A najmä sa zorientovať a vnímať aj iné názory.

K vašim problémom:

 1. existuje úplne jednoduchý právny rámec na prevod práv a povinností. Takto SCK prevzalo do správy viacero trás naprieč Slovenskom. Samozrejme problém je, to ste pomovali správne, keď sa niekto toho nechce vzdať. Toto však nevyriešime žiadnym nariadením či príkazom, keďže nemôžeme niekomu niečo zobrať proti jeho vôli. Riešenia tam nejaké sú, môžeme spoločne prebrať. Ale v zásade je s týmto paradoxne problém najmä v PO a BB kraji, kde je množstvo subjektov, ktoré trasy vytvorili. Tam, kde je subjektov menej, resp. to zastrešuje jeden takéto problémy nie sú. Podľa mňa riešenie je jednoduché a to je zastrešiť značenie v kraji cez jeden subjekt. Neviem ani o nevyriešených situáciach v NR, TT, TN, BA či ZA a už vôbec o ich kopení. Práve v BSK či NSK funguje spolupráca ukážkovo medzi všetkými subjektami.
  Skôr stojí za zamyslenie, prečo to niekde funguje a niekde nie. A ja si nemyslím, že je to tými problémami, ktoré tu popisujete.

 2. podobne ako predtým. Je to ľahko riešiteľné, len na to musí byť vôla. Správcovstvo je jasne definované v STN, neviem, či práve zákon by toto mal riešiť? Ale pracujeme aj na tom. Budem sa opakovať, ale viackrát som vám ponúkal spoluprácu. Keby sme komunikovali pravidelne, vedel by som vás informovať aj o pripravovaných právnych úpravach či zákonoch.

 3. tomuto moc dobre nerozumiem. Chcete povedať, že doteraz všetci vynakladali finančné prostriedky neefektívne? Toto by som rád s vami rozobral podrobnejšie, pretože za tie roky sme absolvovali desiatky VO a sami aj obstarávame.

Problémy:

 • VO je problém? Prečo? Ako to, že je to u vás problém a inde nie je? Ako to, že my (SCK) toto obstarávame roky?

 • ostatné problémy, ktoré píšete riešime roky. Opät som vám (BBSK) v minulosti viackrát ponúkal poradenstvo a pomoc. Máme množstvo precedensov, povolení, rozhodnutí, výnimiek. Treba k tomu sadnúť a myslím si, že na väčšinu toho nájdeme riešenie. I keď samozrejme, že problémy sú.

Nechcem tým celým povedať, že je tu všetko úžasné a všetko bez problémov funguje. Určite je čo zlepšovať a množstvo problémov si vyžaduje pozornosť. Avšak množstvo z nich je vyriešených, máme ich dávno za sebou. Na ďalších pracujeme. Treba viac komunikovať so subjektami, ktoré sa tomu venujú roky, samosprávami, kde to funguje. Množstvo tých problémov by ste už možno dávno rozslúskli a boli oveľa ďalej.

Ďakujem Janko za otvorenie tohto fóra.

Na základe skúseností a dostupných informácií zainteresovaných aktérov v problematike manažmentu cykloznačenia naprieč BBBSK a Slovenskom (či ide o kolegov z iných krajov, inštitúcií, klubov alebo priamo značkárov) tu osobne priestor na vyjasnenie a následne vyriešenie vyššie spomínaných otázok rozhodne vidím.

Tam kde je čo i len náznak pochybností a nejasného nastavenia systému, kompetencií, zodpovednosti, vzájomnej komunikácie, či možno samotného financovania, je aj priestor na konštruktívnu diskusiu, bez vzájomných výčitiek a zároveň priestor na zlepšenie. Jasne nastavené pravidlá, ideálne ukotvené v legislatíve nám v konečnom dôsledku všetkým prinesie spoločný úžitok na poli rozvoja cykloturistiky, a s tým spojený rozvoj cestovného ruchu. Na proces ne/fungovania či ne/spolupráce môžeme mať samozrejme rôzne názory, ale od toho sme tu, aby sme ich riešili.

Budem sa tešiť, že to spoločne zvládneme. Ďakujem.

Peter Halaj
krajský cyklokoordinátor BBSK

Peťo, verím tomu, že áno. Chcel som poukázať na fakt, že viacero z tých pochybností a problémov sa už na viacerých miestach riešilo. Priestor na zlepšenie tu jednoznačne je.