Dopravné riešenia pred školami

Ahojte, zaujímalo by ma, aké argumenty alebo príklady používate pri komunikácii so samosprávou v riešení upokojovania dopravy pred školami.
Len pre ilustráciu prikladám odpoveď z nášho mesta o našu snahu odstaviť dopravu na ulici priamo pred školou:

Odpoveď: K dnešnému dňu nebola na MsÚ doručená žiadna požiadavka na riešenie zóny. Dopravno-bezpečnostné opatrenia - zmenu organizácie dopravy nie je potrebné v danej lokalite riešiť, nakoľko intenzita vodidiel vo väčšej miere je v ranných a poobedňajších hodinách pri prevoze detí do škôl a zo škôl. Mesto nesúhlasí, aby došlo k úplnému uzatvoreniu prejazdu cez danú lokalitu, nakoľko táto lokalita je vyžívaná na prechod vozidiel či už k mestskej polícii, alebo k železničnej stanici. Uzatvorenie by malo dopad zaťaženia na okolité ulice. Ďalej chceme podotknúť, že vylúčenie automobilovej dopravy z pred ZŠ J.A.Komenského by znamenalo znemožnenie parkovania na exitujúcich parkovacích miestach pri MŠ. Komenského. Dopravnými značkami upravený spôsob jazdy v tomto priestore zodpovedá aktuálnym potrebám učiteľov i rodičov.

Určite to chce preveriť postoj učiteľov a rodičov, to je základ, aby oni chceli, alebo teda aby sme ich presvedčili aby chceli. priestor s existujúcimi parkovacími miestami by sa dal pekne prerobiť na oddychovú zónu pred školou pre deti a rodičov. Argument zaťaženia ostatných ulíc nie je boh vie čo, veď cieľ je práve zmena spôsobu dopravy.
DSC_0354

Erik, to sa bez komunikácie s rodičmi a učiteľmi nebude dať.
Priamo zo školami majú čerstvé skúsenosti @Dan_Kollar a @Peterro z kampane Do školy na bicykli a nejaké skúsenosti hádam aj Aďa @stulajterova ako koorinátorka ETM… Asi by mohli dať pár slov na túto tému?

1 Like

@JanoRohac má pravdu, treba začať komunikovať s rodičmi žiakov. My sme najskôr poukázali na potrebu riešiť bezpečnosť (rýchlosť, neprehľadnosť) a zdravie (exhaláty, hluk, psychika) detí a následne sme sa ich spýtali na ich názory prostredníctvom dotazníka. Boli sme milo prekvapení, aké vysoké percento rodičov

 • je ochotné zmeniť svoje návyky,
 • navrhlo riešiteľné zmeny (dokonca sami od seba prišli so školskou ulicou).

Na takéto argumenty už potom počúva aj samospráva. Nepríde to však samo.

@marian.malis , a čo ste teda dosiahli? Máte v Ivanke nejaký úspech ohľadom školskej zóny alebo ulice?

Len pomaly. Aj ja by som veľmi prial, aby bol proces zmeny rýchlejší, no zároveň sa obávam, aby sme neurobili chyby, ktoré nás zabrzdia.
Každý jednotlivý prípad je jedinečný a tak ho aj treba riešiť. Náš východiskový stav pred ZŠ je pomerne zlý:

 • Pred asi 10 rokmi sa ulica zrekonštruovala a vytvorila sa z nej “pristávacia dráha”. Šírka najmenej 7 metrov a k tomu ešte okraj zo zatrávňovacích dlaždíc, kde parkujú autá.
 • V spoločnom areáli sídlia ZŠ a MŠ, ktoré navštevuje vyše tisíc detí. Aj z okolitých obcí.
 • Rovnaká ulica vedie aj ku strednej škole a k nákupnému stredisku. Oproti škole sú na tej istej ulici bytovky.

Nie je jednoduché to vyriešiť tak, aby si proti sebe nepopudil celú obec. Ľudia však majú záujem to riešiť.
Už 2 roky máme na ulici pred školou školskú zónu, ale len málokto si uvedomuje, k čomu ho DZ zaväzuje. Nemáme v obci obecnú políciu, čo riešeniu problémov v doprave tiež nepomáha. Preto sme tento rok do zóny dorobili aj zdvihnutý priechod pre chodcov a chceme pokračovať s ďalšími opatreniami na upokojenie dopravy.
V aktuálnom návrhu na zmenu dopravného riešenia je zjednosmernenie ulice v ranných hodinách, ale stále ešte diskutujeme, či to (bez vynucovania) pomôže.
Medzičasom sme v celom okolí vytvorili zónu 30 bez vyznačenia prednosti v jazde. Strhla sa okolo toho veľká diskusia a množstvo ľudí sa tvári, že oni nie sú proti obmedzeniu rýchlosti na 30km/h, ale zrušenie križovatiek s prednosťou, to je nebezpečné. Skrývajú sa za to, že “30” nevie nikto vynucovať, ale do križovatky teraz musia všetci spomaliť. Kvôli tejto skúsenosti musíme trochu spomaliť a veci lepšie pripraviť, aby sa nám to nevrátilo ako bumerang.
Navrhujem zásadné stavebné úpravy do školskej ulice (vstupná brána, šikany a pod.), v čom ma neoficiálne podporuje aj policajt z dopraveného inšpektorátu, ale oficiálne postoje sú stále ešte iné. Ono sa to však poddá.

Možno som mohol spomenúť, že

 • sme v škole rozšírili počet cyklostojanov, teraz dokupujeme ďalšie, aj pre kolobežky,
 • ideme konečne realizovať cyklotrasu v blízkosti školy,
 • sa mení osvetlenie ulíc,
 • sa vysádzajú stromy,
 • sa osádzajú lavičky,
 • sa budujú ďalšie opatrenia na spomalenie - nové priechody pre chodcov, dopravné vankúše, dokonca aj redukcia polomerov zákrut

To všetko nejako súvisí s postupným zlepšovaním prostredia/podmienok.

1 Like

Ďakujem Marian za informácie a náhľad do vašej situácie. Ten dotazník pre rodičov je dobrý nápad, máš ho niekde k dispozícii k nahliadnutiu? Aj keď ako si napísal každá situácia je iná, ako inšpirácia by to mohlo poslúžiť.

Ďakujem

1 Like

Školským zónam a uliciam bude venovaný jeden blok online konferencie o udržateľnej mobilite v mestách 23. novembra: