Do práce na bicykli 2021

Ahojte priatelia, kolegovia a všetci priaznivci bicyklovania,
viacerí ste iste postrehli, že sme odštartovali už 8. ročník kampane Do práce na bicykli 2021.

Tému tohoto ročníka sme prispôsobili aktuálnej situácii “Vezieme sa v tom spolu!”. Znamená to, že či sa už jedná o zložitú dopravnú situáciu, klimatickú krízu, pandémiu,…vezieme sa v tom spolu a preto aj spolu musíme prispieť k hľadaniu opatrení, ktoré by viedli k riešeniu aktuálnych problémov.
Mohli by sme vymenovať a ukazovať na všelikoho, kto za to môže, kto by to mal riešiť a pod. to aj robme, ale dôležité je, aby sme začali aj každý u seba. Kampaň Do práce na bicykli je jednou z príležitostí, kde je bezplatná registrácia do systému veľmi jednoduchá a nabáda nás aspoň na mesiac skúsiť cestovať do práce inak ako autom. Podmienkou registrácie je tím, čo znamená, že aktívnejší kolegovia vymotivujú svojich kolegov, ktorí stále jazdia do práce autom, tímy na pracovisku utužujú kolektív aj inou ako pracovnou spoluprácou, navyše všetci registrovaní môžu získať zaujímavé ceny od partnerov kampane na národnej úrovni. Ďalšie ceny môžu získať na lokálnej úrovni od samospráv, ktoré sa zaväzujú pri registrácii kampane vyhodnotiť víťazov vo svojich mestách a v mnohých prípadoch zamestnávatelia oceňujú aj svojich zamestnancov interne, čím prejavujú uznanie a vďaku tým, ktorí sa správajú zodpovedne k životnému prostrediu a svojmu zdraviu a vytvárajú tak dobrý imidž svojej spoločnosti. Ďalším dôležitým aspektom zapojenia do kampane je, že účastníci svojou evidenciou, počas celého mesiaca, o svojich jazdách do a z práce poskytujú veľmi cenné dáta, ktoré môžu samosprávam poslúžiť na kvalitné plánovanie dopravy.
Preto by som Vás chcela vyzvať k zapojeniu do kampane a pomoc pri jej propagácii.
Všetky potrebné informácie, ako aj tlačítko “REGISTRÁCIA” nájdete na www.dopracenabicykli.eu

1 Like