Čo treba pre smart mobilitu?

Dostala sa k nám spoločná výzva Ministerstva dopravy a výstavby a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie k spolupráci pri identifikácii ďalších kľúčových problematických a nedostatkových oblastí, ktoré bránia aplikácii konceptov inteligentnej mobility a inovácii v dopravnom sektore do praxe. (D3_OslovenieMDVMIRRI_Príprava právnej úpravy a implementácie konceptu inteligentnej mobility.pdf (1,2 MB) ).

Zdá sa, že celá inicatíva je zameraná na autá a smart riešenia pre individuálnu a nákladnú automobilovú dopravu. Chýbajú mi tam riešenia a potreby pre hromadnú a pre nemotorovú dopravu.

Keďže cieľom výzvy je identifikácia ďalších oblastí, ktoré bránia v rozvoji smart mobility, poďme tam navrhnúť veci, ktoré nám tam chýbajú. Nižšie je prekopírovaná príloha listu Identifikované prvky inteligentnej mobility vyžadujúce právnu úpravu a reguláciu

Čo tam ešte chýba? Čo tam chceme doplniť?

Deadline je 22. október, môžme spraviť jednoduchý zoznam navrhovaných doplnkov. Prípadne, ak sa tomu niekto chcete venovať za nemotorovú dopravu systematickejšie, môžete sa témy ujať a prípadne by sme vás skúsili navrhnúť do príslušných procesov …?
Ozvite sa.

Tu sú veci, čo zatiaľ ministerstvá navrhujú, aby sa v oblasti smart mobility, riešili. Máme k tomu ďalšie? (prehľadnejšie je to štruktrované v originálnom liste, link je vyššie)

Identifikované prvky inteligentnej mobility vyžadujúce právnu úpravu a reguláciu

Inteligentné dopravné prostriedky (smart vehicles) a inteligentné priestory (smart spaces)
o doplnenie definície legálnej definície vodiča (vodičom je aj osoba, ktorá iniciovala autonómny režim),
o legálna definícia autonómneho vozidla (definícia jednotlivých stupňov autonómnosti, vychádzať z taxonómie SAE J3016 , príp. BASt , NHTSA)
o osobitné povinnosti vodiča, ktorý inicioval autonómny režim (stanovenie povinnosti prevziať kontrolu nad vozidlom)
o prevádzkové podmienky pre autonómne vozidlá (stanovenie povinnosti uchovávať údaje o autonómnej jazde, povinnosť odovzdať údaje o autonómnej jazde, stanoviť rýchlostný limit pre autonómnu jazdu, a pod,)
o technické podmienky pre autonómne a prepojené vozidlá,
o zariadenia pre pripojenie vozidla do mobilnej komunikačnej siete
o kompetencie subjektu verejného práva zabezpečujúceho verejno-mocenské úlohy v oblasti autonómnych a prepojených vozidiel (povoľovanie testovania/prevádzky, zber údajov a pod.)
o osobitné značenie autonómnych a prepojených vozidiel,
o poistenie zodpovednosti za škodu,
o využitie konceptu platooning (vodiaceho vozidla) v nákladnej a osobnej doprave.

Inteligentné dáta (smart data) a služby inteligentnej mobility (smart mobility services)

o zákon č. 317/2012 Z.z. o inteligentných dopravných systémoch,
o prepojené inteligentné dopravné systémy, ITS a c-ITS a architektúra kooperujúcich ITS
o sieťová architektúra s viacerými funkciami na rozhraní mobilnej siete (MEC),
o mobilita ako služba,
o definovanie podmienok pre zber, uchovávanie a spracovanie údajov v rámci dátového centra súvisiacich s prevádzkou autonómnych a prepojených vozidiel, resp. dát generovaných v rámci riešení inteligentnej mobility,
o kybernetická bezpečnosť autonómnych a prepojených vozidiel,
o interoperabilita dát,
o bezdrôtová komunikácia na krátku aj dlhú vzdialenosť V2X (V2V, V2I, V2P, C-V2X, V2N, komunikačné protokoly)
o širšie zdieľanie dát o jazde autonómneho a prepojeného vozidla (s poisťovňami a ďalšími subjektami)
o dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,
o objasňovanie dopravných nehôd – využívanie údajov vozidla.

Inteligentné programové riadenie (smart program management)

o podmienky pre dotácie na rozvoj ekosystému a implementáciu inteligentnej mobility v podmienkach Slovenskej republiky,
o zdieľaná výskumná a testovacia infraštruktúra,
o dekarbonizácia a environmentálne štandardy .

Navrhujeme ďalšie témy, ktoré treba riešiť?

Detekcia obsadenosti parkovacích miest pre bicykle

  • štatistické údaje môžu slúžiť ako jednoznačný ukazovateľ úspešnosti projektu
  • potreba navýšenia kapacity resp. nových cyklostojísk je difinovaná na základe konkrétnych údajov
  • k dispozícii sú údaje aj o dĺžke parkovania (Ak napríklad cyklostijisko pri železničnej stanici je určené na parkovanie povedzme max. na 3 dni, systém identifikuje bicykle, ktoré sú tam zaparkované dlhšie a limitujú tak disponibilnú kapacitu.)
  • online údaje je možné zobrazovať na webovej stránke, v aplikácii, na informačných tabuliach, v platformách pre Smart cities / Smart mobility a pod.

Ďalšie prvky smart mobility, ktoré treba rozvíjať:

  • preferencia bicyklov na križovatkách;
  • preferencia MHD na križovatkách;
  • získavanie dát (sčítania a sčítače, analýza pohybu SIM kariet…)

Čo ešte? Zajtra to chcem poslať, tak ak máte nejaké nápady, sem s nimi.

Ahoj,
hlavná je bezpečnosť ľudského života v súvislosti so smart riešeniami, tieto hračky automobilového priemyslu sú naozaj krátkozraké…
Bezpečnosť a akúsi obozretnosť smerom na človeka by som dala dosť výrazne na prvé miesto, čo by malo byť hlavným cieľom “smart” riešení v doprave.

A keď nejaké opatrenia, tak:

  • bezpečnosť “zraniteľných účastníkov premávky” prostredníctvom ITS - inteligentné kamerové systémy v nákladných vozidlách, zabránenie mŕtvym uhlom, inteligentné semafory, zelené vlny pre chodcov/bicykle…