Bol prijatý Pan-európsky plán pre podporu bicyklovania

Bez veľkého záujmu slovenskej odbornej verejnosti bol tento týždeň na konferencii THE PEP vo Viedni prijatý Pan-európsky plán pre podporu bicyklovania. Za Slovensko ho podpísal minister dopravy a výstavy SR Andrej Doležal.
Plán určuje smery, ktorými budeme v Európe podporovať rozvoj bicyklovania či už pre dopravné alebo voľnočasové (teda rekreačné alebo turistické účely). Signatárske krajiny sa formálne zaviazali, že opatrenia, obdsiahnuté v Pláne, budú postupne implementovať do legislatívy a do praxe. Plán by mal slúžiť pri zjednotení postupov a vzájomnej koordinácii medzi krajinami .

Plán môže predstavovať zásadný dokument pre ďalší rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky na Slovensku a je nevyhnutné nielen o ňom vedieť, ale o ňom diskutovať a najmä ho postupne uvádzať do praxe.

V Pláne sú zakotvené tieto opatrenia:

1. Príprava a implementácia národných cyklistických politík, podporených národnými cyklistickými plánmi
1.1. Príprava (a/alebo aktualizácia) národného cyklistického plánu.
1.2. Vytvorenie silnej pracovnej skupiny pre cyklistiku a ustanvenie národného cyklokoordinátora.
1.3. Vytvorenie národného centra poznatkov alebo “cykloakadémie” pre vzdelávanie odborníkov a zdokonalovanie skúseností.

2. Zlepšenie regulačného rámca pre rozvoj bicyklovania
2.1. Zváženie zapracovania opatrení pre podporu bicyklovania do pravidiel cestnej premávky a vykonávacích predpisov.
2.2. Vytváranie dopravného prostredia, vhodného pre používanie bicykla
2.3. Rozvoj a harmonizácia špecifikácií pre vybavenie motorových vozidiel

3. Budovanie cyklistickej infraštruktúry
3.1. Vytváranie alebo rozširovanie metodiky pre monitorovanie implementácie Trans-európskej siete cyklotrás
3.2. Koordinácia prípravy, budovania a údržby trans-európskych, národných, regionálnych a miestnych sietí cyklotrás vrátane parkovacích zariadení
3.3. Štandardizácia cyklistickej infraštruktúry

4. Priebežné investovanie a efektívny mechanizmus podpory
4.1. Národná podporná schéma pre cyklistiku
4.2. Úzka spolupráca s medzinárodnými finančnými inštitúciami pre zabezpečenie financovania cyklistickej infraštruktúry
4.3. Zohladňovanie cyklistiky a jej dopadov pri investičných rozhodnutiach

5. Zahrnutie cyklodopravy do plánovania a podpora multimodality
5.1. Zahrnutie cyklistiky do plánovania infraštruktúry
5.2. Zohľadnenie cyklistiky v územnom plánovaní a jej zapracovanie do stavebných predpisov
5.3. Podpora multimodality (bicyklovanie, verejná doprava a chôdza)

6. Podpora používania bicykla prostredníctvom stimulov a manažment mobility
6.1. Zavedenie fiškálnych stimulov pre používanie bicykla
6.2. Poskytnutie finančnej podpory na nákup bicyklov (napr. elektrických alebo nákladných) samosprávam, firmám a jednotlivcom.
6.3. Podpora používania bicykla prostredníctvom manažmentu mobility

7. Zlepšenie zdravia a bezpečnosti
7.1. Zvýšenie povedomia zdravotníckych pracovníkov o bicyklovaní ako fyzickej aktivite a nástroji zlepšovania verejného zdravia a zvýšenie ch kapacity na presadzovanie cyklistiky.
7.2. Zahrnutie problematiky zdravotných prínosov bicyklovania do formálneho aj neformálneho vzdelávania a zvyšovania povedomia
7.3. Zohľadňovanie cyklodopravy v koncepciách bezpečnosti dopravy.

8. Zlepšenie štatistík, potrebných pre efektívny monitoring a benchmarking v oblasti cyklistiky
8.1. Poskytnutie zodpovedajúcich a spoľahlivých dát, potrebných pre monitoring bicyklovania.
8.2. Podpora krajín pri zbere systematických medzinárodne porovnateľných dát
8.2. Zviditeľňovanie prínosov bicyklovania pomocou spoločnýmch nástrojov

9. Rozvoj cykloturizmu
9.1. Založenie národných cykloturistických koordinačných centier
9.2. Zavedenie márodných cyklo-certifikácií turistických služieb
9.3. Prijatie a realizácia národných pravidiel pre značenie cykloturistických trás

10. Využívanie nových technológií a inovácií
10.1. Podpora inovácií v motorových vozidlách a v infraštruktúre
10.2. Zavedenie otvorených štandardov pre zdieľanie a použitie smart dát pri zlešpovaní podmienok pre bicyklovanie

11. Podpora bicyklovania v rámci odolných dopravných systémov
11.1. Rozdelenie dopravného priestoru spravodlivo medzi všetkých jeho užívateľov
11.2. Optimalizácia verejných priestranstiev a zvýšovanie ich atraktívnosti a príjemnosti
11.3. Zapracovanie cyklistiky do plánov obnovy a odolnosti

Kompletné znenie MASTERPLAN_2021-05-16_BF.pdf (1,5 MB) v angličtine.

Zaujímavý ten bod 9. SCK sa o toto snaží už roky aj pripravovaným novým zákonom. Som zvedavý či tento plán troška niečo rozhýbe i ked´ po tých rokoch som ako vždy skeptický :slight_smile:

Národné značenie naštastie ako jedna z mála krajín máme :slight_smile: to je fajn, že v tomto môžeme patriť k lídrom.

Plán je navrhnutý naozaj kvalitne, mne ale vyvstáva otázka, ako ho na Slovensku uchopíme.
Plán/dokument sa sám o sebe nedokáže implementovať.

  1. Implementácia by mala byť koordinovaná. Otázka je KTO?
  2. Mala by mať odborné zázemie. Otázka je KTO?
  3. Mala by mať finančné krytie. Otázka je KTO?

Aďa, to sú otázky na ministerstvo dopravy. Je zrejme ešte príliš skoro na úplne konkrétne odpovede, ale je dôležité nezaspať.
Podľa mňa je to super aktualizačný moment pre všetko, čo sa teraz začína v cyklo diať - Plán obnovy, OPSK, Cyklovýzva, posilnenie kapacity ministerstva v oblasti nemotorovej dopravy, príprava novej národnej cyklostratégie, nárast záujmu v samosprávach, problémy so štátnymi podnikmi a inštitúciami, atď. Tento pan-európsky plán nemá žiadnu záväznosť, jeho zaväznosť vzniká až našim preklopením do stratégií a legislatívy, ale mohol by vytvoriť pekný symbolický rámec rozvoja bicyklovania práve spojením všetkých týchto aktivít pod symbolickú “marketingovú” strechu pan-európskeho plánu. Možno práve cez ETM by to mohol minister slávnostne pred kamerami deklarovať a hneď by mohol na veľkom flipcharte odškrtnúť, čo už máme splnené, čo splníme za chvíľu a čo bude dlhodobá úloha … kua, asi si založím PR agentúru :slight_smile:
Tak či onak, tie otázky sú pre národného cyklokooordinátora @pepsino .

Hej, aj certifikačnú schému (odporúčanie 9.2) máme a po miernej stagnácii ju začíname revitalizovať a to dokonca v stredoeurópskom priestore - Vitajte, cyklisti!

Až na to, že množstvo týchto bodov sme mali už v národnej stratégii, čo bolo v roku 2013, ale pripravovala sa od roku 2011 a v cykloturistickej časti sme tam dali podklady, čo sme ako SCK mali už roky spracované, niektoré od čias Phare projektov. To znamená, že množstvo návrhov bolo nadčasových. :slight_smile:
Problém je ale v implementácii, z národnej stratégie sa minimum vecí pretavilo do praxe. Dovolím si tvrdiť, že niekde sme na tom horšie ako v tých časoch Phare. Najmä na úrovni štátnych podnikov vidíme návrat do 90. rokov a tvárenie sa, že nevieme čo je bicykel, turizmus a rozvoj.
Tento plán sa mi páči, ale do veľkej miery rieši len to, čo sme už mali pred 8 rokmi v stratégii. Otázka teda je? Ako konečne rozhýbať tento štát, aby reálne niečo robil? :slight_smile:

Úplny súhlas.
Oproti roku 2011 či 2013 vidím dva aktualizačné momenty:

  • tento Plán je medzinárodnou deklaráciou, to znamená, že prinajmenšom symbolicky má vyšší význam - viem, z toho sa nenajeme, ale skrátka už to nebude hanba len pred slovenskou cyklokomunitou, ale aj pred medzinárodnými partnermi;
  • už vieme, čo sa dá očakávať od ministerstva dopravy a teda kde tlačiť viac a kde menej.
    Ale jasné, je vysoké riziko, že to bude iba ďalší dokument do šuflíka …

Hanba ako hanba :slight_smile: najmä v značení sme na tom pomerne dobre, dokonca lepšie ako rakúšania, česi či krowkári.
Ostatné aktivity, radšej pomlčím. Verím tomu, že medzinárodna aktivita vytvorí väčší tlak. I keď po rokoch človek stráca nádej.