Bezpečné predchádzanie cyklistov motorovými vozidlami

Viem, že dnes odporúčaná vzdialenosť 1,5m pri predchádzaní cyklistov motorovými vozidlami je pre políciu problémom. Mohli by sme identifikovať, prečo s tým majú problém a ako by sme to chceli riešiť my z pohľadu cyklistov?
Dnes ráno som išiel po dlhom čase do práce autom a predchádzal som cyklistu v úseku, kde je plná čiara. Ako je podľa Vás z pohľadu bezpečnosti a plynulosti premávky správne riešiť takéto situácie?
Mohli by sme následne, keď si budeme na 100% istí, že náš návrh (či viac možností) je legislatívne prijateľný a prakticky realizovateľný, vyrobiť nejaké inštruktážne videjko? Tým by sme si sami zvalidovali, že je to naozaj správne a verejnosti by sme ukázali, že sme reálnym partnerom so solídnym prístupom.

1 Like

Pokiaľ viem, tak situácia sa má tak, že polícia by prijala explicitné stanovenie 1,5 m vzdialenosti, tiež to považujú za dôležité. Ale nechce s tým súhlasiť, kým nie je možné tú 1,5 m vzdialenosť vymáhateľne merať. Riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia PZ nás na jeseň požiadal, že ak nájdeme nejaký štát EÚ, kde 1,5 m vedia vymáhateľne merať, zaúkoluje policajného prideleneca v danom štáte, aby zistil podrobnosti. Venoval som sa tomu na jeseň a podľa mojich zistení nielenže v EÚ, ale ani nikde na svete nemajú zariadenie, ktoré by vedelo právne vymáhateľne merať odstup.
Niektoré štáty majú aj napriek tomu určený presný odstup, viac menej z výchovného hľadiska a tiež sa s tým dá pracovať, ak je v prípade nehody robený súdnoznalecký posudok. Rozprával som sa o tomto s vuacerými poslancami z viacerých strán a bolo mi povedané, že to u nás nie je reálne - do zákonov sa u nás (údajne) dávajú iba veci, ktoré sú reálne vymáhateľné. Takže zatiaľ je určitá patová situácia.

Čo sa týka predchádzania cyklistu v plnej čiare, tak áno, ak by si mal predbiehať cyklistu na úseku s plnou čiarou a rešpektovať pritom zákon 8/2009 §15.3, tak by si mal ísť za tým cyklistom až kým bude prerušovaná čiara alebo kým sa nerozšíri pruh tak, aby si mohol zachovať “dostatočný odstup”. V praxi je to zrejme nereálne, nikto z nás vodičov nepôjde za cyklistom dvadsiatkou len preto, lebo je úzka cesta a uprostred nej plný pruh. Podľa mňa polícia u nás aj v zahraničí vedome toleruje takéto porušenie zákona (?).

1 Like

Ešte, že si napísal to údajne. Inak by som nepochopil, prečo je na súdoch toľko nedoriešených sporov, alebo prečo ľudia prestávajú dodržiavať pravidlá, lebo ich je priveľa a niektoré sú vo vzájomnom rozpore.

Nechcem rozbíjať inštitút odstupu 1,5 m, pretože som sa nikdy nezúčastnil diskusie okolo toho. Preto rád uvítam, keď sa tu vyjadrí niekto, kto to vie najlepšie odargumentovať.
Chcem však iniciovať diskusiu na hľadanie čo najlepšej alternatívy s cieľom dosiahnuť to isté - čo najväčšiu bezpečnosť všetkých účastníkov premávky s dôrazom na cyklistov, ale popri tom by som rád vypracoval v spolupráci so skutočnými odborníkmi náučno-populárne videá, ktoré by pomohli aj cyklistom, aj policajtom, aj novinárom aj laickej verejnosti pochopiť, o čo v ktorej situácii ide, ako by kto mal reagovať a pod.
Na začiatku by sme mohli zozbierať existujúcu metodiku, v rôznej forme a posúdiť, do akej miery je použiteľná pre nás, na Slovensku.
Pokiaľ už niečo také je hotové, no neakceptované, sem s tým, rád prispejem k zlepšeniu.

…existujúcu metodiku čoho?

Predpokladám, že v rôznych krajinách išli na túto problematiku trochu po svojom, vzhľadom na lokálne špecifiká a hľadali rôzne argumenty PRE a PROTI. Z toho mi vyplýva, že na webe bude kopa textu aj audiovizuálneho materiálu, ktorý by sa dal použiť na podporu našej diskusie a najmä podporu našich argumentov voči polícii a zákonodarcom.
Tou metodikou mám na mysli rôzne situácie, rýchlosti, komplikovanosť, schopnosť účastníkov a pod. Súčasne treba vziať do úvahy aj praktickú nemožnosť overiť počas jazdy presne stanovenú vzdialenosť a pokúsiť sa hľadať niečo, čo bude pochopiteľné aj pre vodičov a akceptovateľné aj pre policajtov aj cyklistov.

Tento článok (a možno aj iné) by bolo dobré vyžiť na PR: