Aktualizovaný technický predpis - NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY je na svete

Celý článok je na http://www.cyklodoprava.sk/aktualizovany-technicky-predpis-navrhovanie-cyklistickej-infrastruktury-je-na-svete/

Dňa 1.6.2019. bol na stránke SSC publikovaný nový technický predpis pre návrh Cyklistických komunikácií.  TECHNICKÝ PREDPIS STIAHNETE TU (aktualizovaný dátum účinnomsti od 10.6.2019) Nový technický predpis(TP) reflektuje na vývoj cyklistickej dopravy na území Slovenskej republiky a aj zapracováva nové prvky uvedené v zákone o cestnej premávke.   Novinky v TP sa týkajú hlavne:   Doplnenia špičkovej intenzity pre návrh…

1 Like