Ako vyzerá Bruselský plán obnovy

Celý článok je na Ako vyzerá Bruselský plán obnovy – cyklodoprava.sk

Slovenský návrh obnovy dostal najmä z odborných a mimovládných kruhov poriadku facku a zožal kritiku, že okrem železníc skutočne nerieši udržateľňú mobilitu. Ako na to išli v Belgicku, uvádza nasledovný text. Môže to byž zaujímavá inšpirácia aj pre Slovensko. Bruselská vláda dokončila šestnásť projektov na pomoc pri revitalizácii ekonomiky po koronovej epidémii. Na tento účel…

Veľmi dobrý článok a ukazuje na to, s čím mám s našim Plánom obnovy v oblasti mobility problém. Cením si, že na cyklodopravu pôjde 100 mil eur. Ale podľa zatiaľ známych informácií pôjdu na výstavbu cyklotrás a veci s tým spojené, ktorériá kritéria výberu zatiaľ nepoznáme. Mali by sme však investovať nielen do kubíkov a kilometrov, ale aj do reforiem - zmena prístupu verejnej správy a populácie k aktívnej mobilite, zmena procesov, legislatívy, kapacitné a expertné zmeny, získavanie spoľalivých dát a pod. Podľa slov ministra dopravy (11. február) zatiaľ nič také nebude, uvidíme, možno sa iba neúplne vyjadril.
V oblasti železníc pôjdu investície (600 mil?) z Plánu obnovy do riadenia železníc (modernizácia dispečerovania) a do infraštruktúry (zrýchľovanie tratí a ich elektrifikácia) a to pravdepobne iba na tratiach TEN-T. Žiadna investíca do vozidiel (loko, vagóny) a tiež žiadna investícia do miestnej hromadnej dopravy.

Pre porovnanie Brusel:

  • cyklodiaľnice 10 mil €
  • program SmartMove na spoplatnenie ulíc (road pricing) 60 mil
  • nákup 56 nových elektro autobusov vrátane postavenia garáží pre nich
  • implementácia MaaS, 5 mil
  • dekarbonizácia dopravy 8 mil
    Medzi oblasti blízke mobilite by som zaradil ešte digitalizácia verejnej správy a prepojenia dát (= menej cestovania na úrady a tiež zjednodušenie administratívy stavebných projektov) 38 mil + 18,5 mil.

Skrátka nielen kubíky a metre.

1 Like